Toelichting op de curriculum herziening Nederlands in het PO en VO

Expertise: Onlangs zijn de voorstellen door het ontwikkelteam Nederlands gepresenteerd om het curriculum te actualiseren. Dit rapport is onderdeel van het advies ‘Samen bouwen aan het primair en voortgezet onderwijs van morgen’. Leraren en schoolleiders hebben de uitkomsten daarvan onlangs voorgelegd aan het ministerie van onderwijs. Deze voorstellen voor het leergebied Nederlands vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen en eindtermen. Het voorstel van het leergebied Nederlands staat niet op zichzelf. Het kent veel verbindingen met andere leergebieden.

Leerlingen werken aan hun taalbewustzijn en taalleervaardigheden, zodat ze doelgericht kunnen communiceren en hun taalgebruik blijven ontwikkelen. Hoe breng je je boodschap over, hoe kun je iets op een andere manier zeggen of schrijven? Ze leren de feedback gebruiken in nieuwe situaties en ze ontwikkelen hun spreek- en schrijfdurf.