Het handschriftonderwijs is momenteel volop in beweging. Het symposium richt zich op de alledaagse onderwijspraktijk mede vanuit de aanbevelingen van Curriculum.nu. Meer specifiek gefocust op het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs inclusief taalontwikkelingsstoornis.

 • Taalcoördinatoren PO
 • Bouwcoördinatoren PO
 • Onderwijsassistenten PO
 • Onderbouwcoördinatoren VO
 • Sectieleden Nederlands VO

Vanzelfsprekend biedt het totaalprogramma een aantrekkelijke leerzame opzet voor Pabo docenten inclusief studenten als mede MBO studenten onderwijsassistent.

 • Docenten schrifteducatie
 • Geïnteresseerde studenten (aanmelden via de eigen opleiding)

Het handschriftonderwijs maakt deel uit van het leergebied Nederlands, maar kent veel verbindingen met andere onderwijsaspecten en leergebieden.

 • Geïnteresseerde leerkrachten uit het:
 • PO en VO, speciaal onderwijs,

Handschriftonderwijs, schrifteducatie inclusief taalvaardigheid kenmerken zich vanuit diverse meer specifieke disciplines.

 • Neerlandici
 • Remedial teachers
 • Intern begeleiders
 • MRT’ers
 • Ambulant begeleiders
 • Schrijfspecialisten
 • Kinderfysiotherapeuten
 • Onderwijsadviesbureaus
 • Organisaties taalvaardigheid

Extra motiverend om het symposium te bezoeken is de strategische keuze om kennisoverdracht en de onderling samenhangende verbinding te optimaliseren. Speciaal op het actualiseren van de aansluiting tussen PO en VO. Het symposium biedt een uniek vertrekpunt om eigen onderwijsdoelen verder aan te scherpen.