Mijn naam is Inge Jansen. Ik werk als curriculumontwikkelaar Nederlands voor het voortgezet onderwijs bij SLO. Ik houd me o.a. bezig met schrijfonderwijs en formatief evalueren zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs, wat mooi samenkomt in het project schrijfportfolio dat in deze workshop centraal staat.

Mijn naam is Mireille Louwers en werkt al 27 jaar op BS De Regenboog in Schijndel. Naast interne begeleiding houd ik me bezig met onderwijsvernieuwingen binnen de school. Het ontwerpen van de nieuwe leerlijn ‘Schrijfvaardigheid’ in samenwerking met SLO heeft geleid tot een mooi verbetertraject. 

www.slo.nl