Een visie op het handschriftonderwijs aan de hand van het model van de schrifthandeling (PO en VO)


Schriftexpert en publicist

Expertise:

Mijn naam is Else Kooijman. Ik werkte in basis- en speciaal basisonderwijs (mytyl) en op verschillende pabo’s als docent handschrift, trainer onderzoek en stagebeoordelaar. Ik zette de gecertificeerde post HBO opleiding Schrijven met pen en toets op en coördineerde die gedurende 11 jaar. Ik was auteur van de Kennisbasis handschrift in 2018 en bracht advies uit aan het ontwikkelteam Nederlands voor de curriculumontwikkeling. Daarvoor beschreef ik mijn visie en ontwikkelde ik theorie rond leesbaarheid en toetsing van leesbaarheid. Die vernieuwing ligt ten grondslag aan de herziening van Pak je pen.

In het kader van de huidige curriculumontwikkeling zijn bouwstenen beschreven die de basis vormen voor de nieuwe kerndoelen. Je vindt ze in het Voorstel Leergebied Nederlands. Hierin staat dat doelgericht communiceren een van de voornaamste doelen van het taalonderwijs is. Maar wat is doelgericht communiceren? Wat is de rol van schrift binnen doelgericht (schriftelijk) communiceren? Wat leren wij al aan onze leerlingen? En wat nog niet? Kortom: voor welke concrete uitdagingen stelt de curriculumontwikkeling ons?

Publicaties:

Kooijman-Thomson, E. (2021). Helder. Wat schrift bijdraagt aan leesbaarheid – Deel 2: Orde. Levende Talen Magazine, 108(6), 4-8.

Kooijman-Thomson, E. (2021). Wat staat daar? Wat schrift bijdraagt aan leesbaarheid – Deel 1: Identificatie en regelmaat. Levende Talen Magazine, 108 (5), 16-21.

Kooijman-Thomson, E.S. (oktober 2019). Curriculumontwikkeling VE-VO. De Letter, 110 (2), 3-7.

Kooijman-Thomson, E.S. (oktober 2019). Domein typschrift. De Letter, 110 (2), 23-27.

Kooijman-Thomson, E. (2019). Van Schrift Naar Schrijven. Rosmalen: Cantal.

Kooijman-Thomson, E. (2019). Bij de les. Rosmalen: Cantal.

Kooijman-Thomson, E.S. (mei 2019). Curriculumontwikkeling 2019, VE-VO. De Letter, 110, 4-7.

Kooijman-Thomson, E., Wittenberg, H. & Bergervoet, S. (2018). Vet. Vorm en tekst. Een gids bij het opmaken van werkstukken, presentaties en ander leuks… Rosmalen: Cantal.  https://vormentekst.nl/

Kooijman-Thomson, E.S. (juli 2018). Herijking Kennisbasis 2018, Pabo. De Letter, 109, 4-8.

Klaassen-Poyck, B. & Kooijman-Thomson, E. (2018). Handschriftonderwijs en schrifteducatie. In 10voordeleraar. (2018). Kennisbases en profilering. Den Haag. https://www.10voordeleraar.nl/kennisbases/publicaties?flags=kennisbases/publicaties&p=2

Kooijman-Thomson, E. (2018b). Handschriftonderwijs en schrifteducatie. Een visie op de kern van het vak (2). Rosmalen: Cantal. https://cantal.nl/assets/uploads/2020/07/Handschriftonderwijs-en-schrifteducatie-versie-3-juli-2020.pdf

Kooijman-Thomson, E. (2017). Onderzoek naar Kapitein Thomson. Terugblik 40-45, maandblad van de Documentatiegroep ’40-’45, 55 (4) (570), 2-7.

Kooijman-Thomson, E. (2017). Oude brieven 1 en 2. De Letter, 108 (2), 18-19.

Kooijman, E. (2016). Kapitein Thomson. Krijgsgevangene, Politiek gevangene, Nacht und Nebel. Amsterdam: Brave New Books.

www.cantal.nl