Investeer structureel in verbetering van schrijfvaardigheid in het PO en VO.

Pak op vrijdag 8 april aanstaande de pen op voor goed schrijfonderwijs. Het symposium vormt voor de tweede maal het inspirerende kennis- en netwerkplatform voor effectief schrijfonderwijs. Deze speciale dag heeft als doel de positie van handschriftonderwijs, in relatie met schrijf en taalvaardigheid kwalitatief onder de aandacht te brengen. Over het algemeen is er minder aandacht voor schrijven, terwijl dit vakgebied tot een van de belangrijkste kerntaken behoord binnen het onderwijs.

Onlangs hebben diverse rapporten aangegeven dat schrijf- en taalvaardigheid in het PO en VO achterblijven op de vastgestelde onderwijsambities. Vanuit de Onderwijs Inspectie is kenbaar gemaakt dat schrijven niet alleen moeilijk te onderwijzen en beoordelen is, maar ook lastig te organiseren is in de klas. Corona gerelateerde omstandigheden hebben vanzelfsprekend een situatie gecreëerd, waardoor deze kwaliteitsproblemen alleen maar groter zijn geworden.

Een verbetering van de vakdidactiek bij leerkrachten en leerstrategie is gewenst, om kennis effectief over te kunnen brengen. Investeer beschikbaar gekomen onderwijsgelden om weloverwogen duurzame keuzes temaken en pak de kansen die de curriculumherziening bieden. Benut dit exclusieve kennismoment, om fundamentele verbeteringen door te voeren.

Deze unieke kennisdag is interessant voor (aankomend) professionals die actief aan de slag gaan met dit vakgebied.

  • primair onderwijs PO: groepsleerkrachten, schriftspecialisten, bouw- en taalcoördinatoren, interne en ambulante begeleiders.
  • voortgezet onderwijs VO: Sectievoorzitters Nederlands, Neerlandici, mentoren, begeleiders en onderwijskundigen.
  • MBO en pabo studenten, studenten handschriftonderwijs en schrifteducatie, onderwijsassistenten.
  • taal en onderwijs: directieleden, beleidsadviseurs, lerarenopleiders, curriculumontwikkelaars, paramedici, uitgevers van lesmethoden en leveranciers, instanties onderwijs en taal

Driestar educatief is opnieuw de ultieme plek waar allerlei ontwikkelingen en uitdagingen rondom dit specifieke vakgebied ambitieus samenkomen. Deze moderne onderwijslocatie ligt centraal in het land en is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Bovenal zijn er goede faciliteiten om schrijfonderwijs effectief te presenteren. Kom ook op 8 april aanstaande naar Gouda, om de eigen onderwijsdoelen en leerstrategieën voor schrijfonderwijs fundamenteel aan te scherpen.

Lang niet alle leerlingen verlaten het primair onderwijs met fundamenteel schrijfvaardigheidsniveau blijkt uit het rapport Peil.Schrijfvaardigheid.