Ik kan het niet lezen

Kitty Jamin en José Riepstra hebben in 2021 de opleiding ‘Handschriftonderwijs en Schrifteducatie’ aan de iPabo opgezet, in samenspraak met een aantal andere pabo’s. Dit jaar zijn ze gestart met de eerste groep cursisten die het handschriftonderwijs (gaan) verzorgen op de pabo.

Kitty Jamin (MEd SEN) is in 1982 afgestudeerd aan het Grafisch Lyceum Amsterdam. Zij werkte in het bedrijfsleven, rondde in 2005 de deeltijdopleiding aan Hogeschool iPabo af en begon dat jaar als docent Beeldende Vorming aan dezelfde pabo. Vanaf 2013 is ze daar docent Handschriftonderwijs en Schrifteducatie. Hiernaast heeft ze een eigen bedrijf, Benjamin, waarin zij freelance de grafische vormgeving verzorgt voor diverse bedrijven, uitgevers en particulieren.

José Riepstra (MEd) werkte 15 jaar in het basisonderwijs, heeft de post-hbo opleiding ‘Schrijven met pen en toets’ gevolgd en is sinds 2005 werkzaam als docent Handschriftonderwijs en schrifteducatie aan Hogeschool iPabo in Amsterdam en Alkmaar. Zij zit in het netwerk van pabodocenten Handschrift en is lid van de Vereniging voor handschriftonderwijs. Ze is medeauteur van de schrijfmethoden Handschrift en Klinkers.

Hiernaast heeft ze een eigen bedrijf, Handschrift Consulent, waarin zij ondersteuning biedt aan leerlingen en/of leerkrachten op basis- en voortgezet onderwijs scholen.