Goed opleiden is essentieel

Kitty Jamin en José Riepstra zijn beiden werkzaam als handschriftdocent aan de Hogeschool iPabo in Amsterdam/Alkmaar. In 2021 hebben zij, in samenspraak met handschriftdocenten van vier andere pabo’s, de opleiding ‘Handschriftonderwijs en Schrifteducatie’ (H&S) opgezet. In september 2021 zijn zij gestart met de eerste groep opleiders die het handschriftonderwijs (gaan) verzorgen op de pabo. 

De schrijfprestaties zijn onder de maat. Om het handschriftonderwijs structureel te verbeteren is het van belang om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. Er is behoefte aan specialisten handschriftonderwijs op de basisschool en daarmee ook aan goed geschoolde opleiders op de pabo om de kwaliteit van het handschriftonderwijs te garanderen. De opleiding ‘opleider Handschriftonderwijs en schrifteducatie’ is daarom een must voor de docent Handschriftonderwijs op de pabo. In september 2022 start daarnaast ook de opleiding ‘specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie’, welke is gericht op de leerkrachten die werkzaam zijn in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs.

Kitty Jamin (MEd SEN) is in 1982 afgestudeerd aan het Grafisch Lyceum Amsterdam. Zij werkte in het bedrijfsleven, rondde in 2005 de deeltijdopleiding aan Hogeschool iPabo af en begon dat jaar als docent Beeldende Vorming aan dezelfde pabo. Vanaf 2013 is ze daar docent Handschriftonderwijs en Schrifteducatie. Hiernaast heeft ze een eigen bedrijf, Benjamin, waarin zij freelance de grafische vormgeving verzorgt voor diverse bedrijven, uitgevers en particulieren.

José Riepstra (MEd) werkte 15 jaar in het basisonderwijs, heeft de post-hbo opleiding ‘Schrijven met pen en toets’ gevolgd en is sinds 2005 werkzaam als docent Handschriftonderwijs en schrifteducatie aan Hogeschool iPabo in Amsterdam en Alkmaar. Zij zit in het netwerk van pabodocenten Handschrift en is lid van de Vereniging voor handschriftonderwijs. Ze is medeauteur van de schrijfmethoden Handschrift en Klinkers.

Hiernaast heeft ze een eigen bedrijf, Handschrift Consulent, waarin zij ondersteuning biedt aan leerlingen en/of leerkrachten op basis- en voortgezet onderwijs scholen.

www.ipabo.nl