Deze gezellige ontmoetingsplek vormt tijdens de verschillende pauzes een dynamische locatie om spontaan onderling kennis en ervaringen te delen. Bij goed weer is dit zelfs uitgebreid met een verfrissend buitenterras. Tijdens deze door corona sterk beïnvloedde schooljaren, is nu extra behoefte aan direct onderling contact. Leren van elkaar geeft een positieve stimulans.