Model van de Schrifthandeling

De middag start met een verfrissende discussieronde waarvoor tijdens de pauze onder alle aanwezigen schriftelijk extra individuele input wordt verzameld. Als leidraad gelden onder andere de in de ochtend afgegeven inhoudelijke kwalificaties inclusief stellingen en uitgangspunten geformuleerd in curriculum.nu en het model van de schrifthandeling. Vanzelfsprekend is er  ook gelegenheid voor een eigen interpretatie inclusief vragen. Tijdens dit gezamenlijke debat pakken we met elkaar daadwerkelijk vooruitstrevend de pen op. Noteer de (persoonlijke) uitdagingen op welke wijze handschriftonderwijs actueel aansluit bij het primair en voortgezet onderwijs.