Ontwikkelingen in het Nederlands taalonderwijs in het PO en VO


SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling,
Leerplanontwikkelaar taal en toetsing

Expertise: Gerdineke van Silfhout werkt als taalexpert aan projecten rondom geïntegreerd taalonderwijs en literatuuronderwijs. Ze is als curriculumexpert betrokken bij de landelijke curriculumherziening Curriculum.nu.

Taalonderwijs staat volop in de belangstelling van leraren, opleiders, lesmethoden makers, wetenschappers en beleidsmakers en daar is reden toe! Momenteel zijn er allerlei initiatieven zoals het actieplan van de Taalunie en curriculumherziening Curriculum.nu met veel aandacht voor de basis: het goed leren lezen en schrijven. We zullen onze tanden zetten in een flink aantal ontwikkelingen, plannen en initiatieven.