Raak gemotiveerd en kritisch in gesprek met vakinhoudelijke instanties en organisaties, die het
onderwijs vormgeven. Dit is de ideale plek om met elkaar van gedachte te wisselen, om richting te
geven aan het vakgebied en onderwijs in het algemeen. Hier is ook de mogelijkheid om persoonlijk in
contact te komen met sprekers en workshopgevers.