De neurale basis van het leren schrijven en schrijfstoornissen en de preventie van schrijfstoornissen

Dr. Charles Njiokiktjien, Kinderneuroloog, n.p.
in samenwerking met co-auteur Wally van Grunsven, Othodidacte


Stichting Dysphatische Ontwikkeling, Instituut voor Leerstoornissen
Expertise: Gedragsneurologie lees en schrijfproblemen

Deze exclusieve presentatie schenkt aandacht aan taalontwikkelingsstoornissen. Taal is immers een complex proces in onze hersenen. Diverse hersengebieden zijn betrokken bij taal en met de hand schrijven. In de dagelijkse onderwijspraktijk hebben leerkrachten regelmatig te maken met leerlingen die lees- en schrijfproblemen hebben. Krijg tijdens deze sessie concrete handvatten om dit specifieke aspect op een juiste manier op te pakken.

Deze themasessie benadrukt het kwalitatieve belang van het met de hand leren schrijven. Er zal aan de hand van voorbeelden ingegaan worden op schrijfstoornissen en wat er aan te doen is aan de vanuit de gedragsneurologische benadering volgens Mesker.

De exclusieve betekenis van het met de hand schrijven bij het leren en de verdere ontwikkeling wordt drieledig benadrukt: (1)  de handmotoriek dient door jarenlang goed gebruik van de handen voor de penhantering optimaal ontwikkeld te zijn; er wordt uiteengezet hoe. (2) Goed leren schrijven, zo toont hedendaagse research,  bevordert de hersenspecialisatie voor het schrijfbrein en het leesbrein, en, goed cursief leren schrijven bevordert het leren lezen. (3) De leerkracht die het kind leert schrijven dient dit te doen volgens huidige neurowetenschappelijke inzichten, gebruikmakend van de determinanten spel, relatie, imitatie en multisensoriële overdracht.

Website: www.meskertherapie.org

Publicaties:

Van Grunsven W & Njiokiktjien C (2017) Het schrijven: didactiek en behandeling van stoornissen. Meskers ontwikkelingsneuropsychologische concepten. Amsterdam, Suyi Publicaties, 630 pp.

Van Grunsven W, Njiokiktjien C, Vranken M et al. (2003) Ontogenetic trends in gnostic hand function in 3– to 12–yr–old children. Percept Mot Skills 96:1043–61

Van Grunsven W, Njiokiktjien C, Vuylsteke–Wauters M et al. (2009) Ontogenesis of laterality in 3– to 10–yr.–old children: increased unimanual independence grounded on improved bimanual motor function. Percept Mot Skills. 109:3–29.