Schrijfonderwijs vraagt op meerdere vlakken nadrukkelijk om een weloverwogen kwaliteitsimpuls. Deze presentaties dragen direct bij aan het vergroten van kennis en inzicht, voor het verzorgen van effectief schrijfonderwijs in het PO en VO.

Diedrik van der Wal

Alles begint met A

Geschiedenissen en eigenaardigheden van letters.

Peter Hagoort

Het Talige Brein

Wat weten we nu over de neurale basis van het menselijk taalvermogen?

Monica Koster

Vaardige schrijvers

Schrijfvaardigheid en wetenschappelijke inzichten met betrekking tot effectieve schrijfdidactiek.

Else Kooijman

Handschriftonderwijs

Doelgericht communiceren is een van de voornaamste doelen van het taalonderwijs.

José Riepstra en Kitty Jamin

Goed opleiden is essentieel

Er is behoefte aan specialisten handschriftonderwijs op de basisschool.